Столична
община
Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София
НИМХ
Район
04.12.2020
05.12.2020
ж.к. Дружба
среден
среден
кв. Павлово
висок
среден
кв. Хиподрума
висок
висок
ж.к. Надежда
умерен
висок
м. Копитото
нисък
нисък

Легенда: цветен код в [ug/m3]
<=50
51-100
101-150
151-200
>200

Мерки за 03.12.2020

Мярка
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).
Столичен инспекторат инициира извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици.
Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.
Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.

Mерки за 04.12.2020

Мярка
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).
Столичен инспекторат инициира извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици.
Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.
Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.