Столична
община
Очакван потенциал на замърсяване с ФПЧ за територията на гр. София
НИМХ
Район
11.07.2020
12.07.2020
ж.к. Дружба
нисък
нисък
кв. Павлово
нисък
нисък
кв. Хиподрума
нисък
нисък
ж.к. Надежда
нисък
нисък
м. Копитото
нисък
нисък

Легенда: цветен код в [ug/m3]
<=50
51-100
101-150
151-200
>200

Не се предприемат допълнителни действия за 10.07.2020, тъй като нормата е спазена

Не се предприемат допълнителни действия за 11.07.2020