Столична
община
Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София
НИМХ
Район
07.12.2022
08.12.2022
ж.к. Дружба
нисък
нисък
кв. Павлово
нисък
нисък
кв. Хиподрума
нисък
умерен
ж.к. Надежда
нисък
нисък
м. Копитото
нисък
нисък

Легенда: цветен код в [ug/m3]
<=50
51-100
101-150
151-200
>200

Не се предприемат допълнителни действия за 06.12.2022, тъй като нормата е спазена

Не се предприемат допълнителни действия за 07.12.2022