Столична
община
Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София
НИМХ
Район
28.07.2021
29.07.2021
ж.к. Дружба
умерен
умерен
кв. Павлово
нисък
нисък
кв. Хиподрума
умерен
умерен
ж.к. Надежда
нисък
нисък
м. Копитото
нисък
нисък

Легенда: цветен код в [ug/m3]
<=50
51-100
101-150
151-200
>200

Мерки за 27.07.2021

Мярка
СО отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС. По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша (когато е приложимо)
СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене, когато атмосферните условия позволяват.
Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция "Общински строителен контрол", предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.

Mерки за 28.07.2021

Мярка
СО отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС. По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша (когато е приложимо)
СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене, когато атмосферните условия позволяват.
Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция "Общински строителен контрол", предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.