Столична
община
Очакван потенциал на замърсяване с ФПЧ за територията на гр. София
НИМХ
Район
24.01.2020
25.01.2020
ж.к. Дружба
умерен
умерен
кв. Павлово
среден
умерен
кв. Хиподрума
висок
среден
ж.к. Надежда
умерен
умерен
м. Копитото
нисък
нисък

Легенда: цветен код в [ug/m3]
<=50
51-100
101-150
151-200
>200

Мерки за 23.01.2020

Мярка
СО призовава гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт.
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).
Столичен инспекторат инициира извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици.
Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.

Mерки за 24.01.2020

Мярка
СО призовава гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт.
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).
Столичен инспекторат инициира извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици.
Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.